При констатация на дефектен продукт в рамките на 14- дневен срок от закупуването му on-line, ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

Отказ от стока при онлайн покупка и връщането и е възможно в следните случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако междувременно продуктът е изчерпан.

2. Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с екипът на Фотопавилион продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 
3. В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната ѝ опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!

4. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

5. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка

6. Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената на която е поръчана стоката

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.